• Voetbehandelingen op maat
  • Gediplomeerd pedicure provoet procert erkend
  • Gespecialiseerd in de diabetische voet

Vergoeding behandeling

Pedi-Care Carla is geaccrediteerd lid bij ProCert, het kwaliteitskeurmerk voor de Pedicurebranche. Dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden de kosten van uw pedicurebehandeling vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar.

Deze vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar waarbij u bent verzekerd en de wijze waarop u bent verzekerd. Op de website van ProCert kunt u eenvoudig bekijken of u voor een vergoeding in aanmerking komt. Klik hiervoor op de volgende link.